Forløbet er bygget op med stort fokus på ministeriets målpinde for faget. Alle målpinde er dækket. Du kan se en introduktion til brugen af forløbet her
Da faget er ”grundfag” for elever på kontoruddannelsen er indholdet i forløbet opbygget med udvidende læring i forhold til de normale grundfag.
Faget er ikke blot en opsamling af viden og færdigheder fra de grundfag de allerede har haft, men en overbygning – hvilket afspejles i såvel forløbet som i den tilhørende webBog.
Fagets målpinde er blevet tematiseret, og med en ”rød tråd” gennem forløbet, så eleven ved at arbejde sig gennem forløbet, tilegner sig viden om kontorfaget.
De enkelte temaer afsluttes med en refleksionsopgave, hvor eleven afleverer en større opgave om temaet – en form for refleksion over det lærte – får godkendt opgaven, hvorefter der arbejdes videre med det næste tema.
Forløbet er beregnet til en varighed af 4 uger, hvorefter eleven kan få afprøvet sin viden ved at arbejde med forløbet Hansens Tømmerhandel Kontor. Dette forløb vil typisk have en varighed af 1 uge.
OBS:
I dette forløb er der – skjult for eleven – lagt et forslag – Eksportkontoret - til eksamensopgave.