Forløbet er tænkt som et tværfagligt temaprojekt på en uges varighed, der er målrettet elever med egen virksomhed. Her kan en elev arbejde tværfagligt med udgangspunkt i sin egen virksomhed i stedet for at arbejde med en almindelig skoleopgave. Forløbet kan anvendes som et led i skolens uddannelsesspecifikke fag i samspil med andre tværfaglige temaprojekter, men kan også blot anvendes som et almindeligt tværfagligt temaforløb. Temaerne i forløbet har i varierende grad relevans for alle fem uddannelsesretninger (Detail, Handel, Kontor, Event og Finans), afhængigt af hvilken type virksomhed eleven har.