Forløbet er tænkt som et tværfagligt temaprojekt på en uges varighed, hvor eleverne gruppevis kan arbejde selvstændigt med emnet konceptudvikling, og hvor eleverne har stor indflydelse på, hvilke emner de vil arbejde med. Forløbet kan anvendes som et led i skolens uddannelsesspecifikke fag i samspil med andre tværfaglige temaprojekter, men kan også blot anvendes som et almindeligt tværfagligt temaforløb. Temaerne i forløbet har i varierende grad relevans for alle fem uddannelsesretninger (Detail, Handel, Kontor, Event og Finans).