Forløbet er tænkt som et tværfagligt temaprojekt, hvor eleverne gruppevis kan arbejde selvstændigt med emnet Iværksætteri fra en konsulentvinkel. Forløbet kan anvendes som et led i skolens uddannelsesspecifikke fag i samspil med andre tværfaglige temaprojekter, men kan også blot anvendes som et almindeligt tværfagligt temaforløb. Temaerne i forløbet har relevans for alle fem uddannelsesretninger (Detail, Handel, Kontor, Event og Finans).