Forløbet er et omfattende caseforløb, der kan danne grundlag for undervisning og eksamen i det uddannelsesspecifikke fag til finansuddannelsen. Forløbet er designet til samlet at forløbe over fem hele skoleuger med fem temaer af en uges varighed hver. Hvert af de fem overordnede temaer indeholder fem undertemaer. Ved at følge forløbet vil eleverne komme rundt om alle målepinde fra bekendtgørelsen.