I løbet af dette forløb, skal du arbejde med følgende mål:

§3

Stk.2

4) Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige målgrupper.

6) Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde.

26) Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre.


Stk. 3

1) Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til modtagerens forudsætninger.

2) Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet.

3) Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende.

4) Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation.

9) Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold.

21) Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde.

Det betyder, at du skal kunne:

  • Bruge faglig kommunikation både i skrift og tale og i mødet med samarbejdspartnere, børn, forælder, borgere og pårørende.
  • Møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk, professionel, respektfuldt og anerkendende måde.
  • Forebygge simple konflikter i det pædagogiske arbejde.