Faglige målpinde dette forløb arbejder eleverne med: Niveau F 1) Redegøre for betydningen af personlig fremtræden, kropssprog og mundtlig kommunikation i salg eller rådgivning, 2) Redegøre for forskelige faser i en salgs- eller rådgivningsproces og anvende dette i en autentisk situation 3) Redegøre for og anvende principperne for salg eller rådgivning, herunder personligt salg eller rådgivning af kunder 4) Anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer Niveau E 1) Kommunikere om markedsføringsmæssige forhold i mundtlig form 4) Redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og identificere til brancherelevante virksomheders politikker og koncepter til salg, rådgivning og markedsføring 5) Redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold Niveau D 1) Identificere grundlæggende afsætningsforhold på brancherelevante markeder 2) Redegøre for konkrete virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel 6) Bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold Niveau C 3) Anvende grundlæggende viden om konkrete virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel til at begrunde afsætning og markedsføring i enkle, brancherelevante sammenhænge 5) Bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold