Læse- og skrivevejledningen i Turøgade placerer hjælpematerialer i dette rum.